Sizlere daha iyi
hizmet vermek için
çizgisinden ayrılmadığımız
politikalarımız var


Kalite Politikası

Gelişmenin ölçüsünün, müşteri memnuniyetinde olduğunun bilincindedir; müşteri beklenti ve ihtiyaçlarının zamanında, kusursuz ve eksiksiz yerine getirilmesi mutlak hedefidir.

Çalışmalarımızda performansa önem verir ve sürekli iyileştirme yapar.

Üretim mükemmeliyeti için çalışanların katılımcılığına inanır; önce eğiten sonra yetki veren iş anlayışını savunur, başarıyı alkışlar.

Tedarikçilerini kalite sisteminin bir parçası olarak düşünür ve onların sisteme katılımı için gayret sarf eder.

Yeni teknolojileri öğrenmeye devam eder, yeni methodlar ve düzenler getirerek, geleceğin isteklerini karşılamaya hazır bulunur.

Tüm çalışmalarında çevre duyarlılığını ön planda tutar.

Çevre Politikası

Kuruluş faaliyetlerimizin çevre boyutlarını ve çevre üzerindeki etkilerini belirlemek,

Çevresel etkiler için gerekli önlemleri almak ve çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişme sağlamak,

Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıkların kullanımını kısıtlamak, tehlikesiz atıkların, çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak geri dönüşümünü&bertarafını sağlamak

Toprak, hava ve su kirliliğini önlemek, doğal hayatı korumak, su ve enerji başta olmak üzere, doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak,

Çalışanlara ve tedarikçilerimize, çevre bilinci, atık yönetimi ve enerji verimliliği hakkında sürekli eğitim vererek çevre güvenliği konusunda farkındalık sağlamak,

Çalışanlarımızın görüş ve önerileriyle yönetim sistemi faaliyetlerine katılımlarını sağlamak,

Çevre amaç ve hedeflerini sürekli izleyerek ve gözden geçirerek, ilerleme sağlamak.

Çevreyle ilgili yasal ve diğer şartlara uymak ve çevre performansını sürekli iyileştirmek ÇEVRE POLİTİKAMIZDIR.

İş Güvenliği Politikası

Çalışanlarımızı, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyacak güvenli çalışma koşulları sağlamak,

Tedarikçilerimizin iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarımıza destek vermelerini sağlamak,

Misafirlerimizin bize emanet olduğunun bilincinde olmak,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal şartlara uyum sağlayarak, güvenlik performansımızı sürekli iyileştirmek,

"İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu" koordinasyonunda, gerekli tüm faaliyetleri, çalışanlarımız ve ilgili taraflarla yürütmek,

Çalışanlarımızın görüş ve önerileriyle yönetim sistemi faaliyetlerine katılımlarını sağlamak

Sürekli izleme ve denetimlerle, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı koşullarının sürdürülmesini sağlamak İSG POLİTİKAMIZDIR.